عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،‌تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات پس از فروش خودرو در شرکتهای خودروساز از طریق انتقال دانش فنی خدمات است. این مهم در راستای ارزیابی دورهای سالانه وزارت صمت از شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو و شناسایی، انتخاب و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات در شرکت ایساکو انجام شد. رویکرد این پژوهش کمی و مبنی بر منابع کتابخانهای مانند کتب، مقالات، پایاننامهها و سایتها است. سپس بر اساس نتایج حاصله، پرسشنامه مربوط تدوین و بین 82 نفر از مدیران و خبرگان صنعت خودروسازی در حوزه خدمات پس از فروش توزیع و با بهرهگیری از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره (MCDM)، مؤثرترین عوامل اثرگذار بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش خودرو تعیین شده است.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد سیاست‌های حمایت از تقاضای محصولات دانشی، دیدگاه مدیریت ارشد شرکت ایساکو، ایده‌محور بودن و نوآور بودن شرکت ایساکو، سرمایه انسانی متخصصان و آموزش، بازار و فضای حاکم بر رقابت، سازماندهی ایساکو، زیرساخت، تأمین بودجه، عوامل محیطی و همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه، موجب بهبود عملکرد شرکت‌های صنعت خودرو شده و می‌تواند مأموریت‌های ارتقای استاندارد و افزایش کیفیت تولید و خدمات پس از فروش خودرو در کشور به‌منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ‌را فراهم سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting on the Transfer of Technical Knowledge of After-Sales Service in ISACO

نویسندگان [English]

 • siamak mohamadi 1
 • abolghasem sarabadani 2
 • maghsod amiri 3
 • amir bayat tork 4
1 Project manager , ISACO Co. After Sales Services of IRAN KHODRO Group.
2 professor of tarbiyat modares university
3 professor of alameh tabatabaei uviversity
4 professor of azad university
چکیده [English]

The present study aims to identify the factors affecting the transfer of technical knowledge and improve the quality of after-sales service in automotive companies through the transfer of technical knowledge of services. This is done in order to evaluate the annual periods of the Ministry of Silence of car after-sales service companies and identify, select and prioritize the components that affect the transfer of technical knowledge of services in ISACO. The approach of this research is quantitative and library resources such as books, articles, dissertations and sites are used. Then, based on the results, a questionnaire is developed and distributed among 82 managers and experts in the automotive industry in the field of after-sales service. Using multi-criteria decision-making models (MCDM), the most effective factors affecting the transfer of technical knowledge The car is determined.
Application of research results including policies to support the demand for knowledge products, ISACO senior management perspective, ISACO idea-oriented and innovative, specialist human capital and training, market and competitive environment, ISACO organization, infrastructure, funding, environmental factors and collaborations International research and development has improved the performance of automotive industry companies and can provide missions to upgrade the standard and increase the quality of production and after-sales service in the country in order to achieve the goals of the Consumer Protection Law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transfer of Technical Knowledge / Car After
 • Sales Service / ISACO Company
 1. باقری، سیدکامران (۱۳۹۷)، «چرا شرکت‌های ایرانی نوآوری نمی‌کنند؟»، ماهنامه علمی، فنی و اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک، سال ۳۸، شماره ۲۹۲،  صفحه ۸۳. magiran.com/p1882115 .

  توکلی‌زاده راوری، محمد (۱۳۸۹)، اجزای دانش فنی، وبلاگ شخصی،  http://mravari.blogfa.com .

  حبیبا، سعید (۱۳۸۳)، «نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت‌نامه راجع‌به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوقی مالکیت فکری (TRIPS)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۶۶، شماره 0، صفحه۱۸۲- ۱۴۵ https://jflps.ut.ac.ir/article_11229_adfb2c1c942393c295f8f640669c5e08.pdf .

  حجازی، جلال؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی و دیگران (۱۳۸۹)، «فناوری و دانش فنی»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره ۴۸. 10.22047/ijee.  2011.691.

  خبرگزاری علم و فناوری (۱۳۹۷)، خبر شماره ۷۶۴۱۷، کسب و کارهای دانش‌بنیان راه‌حل توسعه اقتصاد کشور. http://stnews.ir/p=76417

  خیاطیان، طباطبائیان؛ امیری مقصود، محمدصادق الیاسی و مهدی سید حبیب‌اله (۱۳۹۳)، «تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران»، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۵، شماره ۲. صفحات ۴۷ - ۲۱.

  رنجبران، رسول (۱۳۹۱)، «مبانی کارآفرینی-کارآفرینی عموم»، ارومیه: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

  شبگو منصف، سیدمحمود و سیدمحمد موسوی (۱۳۹۷)، «بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه»، مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۵. صفحه ۱۲۹-۱۲۵، http://www.tpbin.com/journal-article/02104.

  شهنیایی، احمد (۱۳۹۰)، «حمایت‌های حقوقی از دانش فنی و آثار آن»، «فصلنامه حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴. صفحات ۲۳۷-۲۱۹.

  صمد آقایی، جلیل (۱۳۸۵)، «خلاقیت جوهره‌ی کارآفرینی(چاپ دوم)»، تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.

  قاضی‌زاده، علی (۱۳۸۰)، «تأمین دانش فنی»، سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، https://www.civilica.com/Paper-CIMRDC03-CIMRDC03_046.html.

  قاضی‌نوری، رجب‌زاده، مودت، سید سپهر و علی،پریسا (۱۳۹۴)، «یک مدل ارزش‌گذاری دانش فنی برای فن بازارها»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، شماره ۴. http://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2016.397.

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۷)، چالش‌ها و راه‌کارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، کد۲۸۰، شماره۱۶۱۶۲.

  وب‌سایت شرکت مهندسی پیشگام کارا (۱۳۹۳)، دانشنامه فنی و تدوین تکنولوژی.

  وب‌سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (۱۳۹۹)، آیین‌نامه/ قوانین و مقررات  https://www.mimt.gov.ir/web_directory/478.

  Choi, Y.R., Levesque, M. and Shepherd, D.A. (2008) “When should entvepreneurs expedite or delay opportunity exploitation?” Journal of Bisiness Venturing 23. PP. 333-335. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2006.11.001.

  Cornish, W.R, (1989), Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade marks and Allied Rights, Sweet and Maxwell, London. ISBN 0-421-37970-7.

  Giju, G.C., Badea, L., Ruiz, V.R.L. and Pena, D.N. (2010) Knowledge management the Key resource in knowledge economy. The Oretialand Applied Economics 6(6). PP. 27-36.

  Harris, R., Mcadam, R., Mccausland, I. and Reid, R. (2013). “Knowledge management as asource of innovation and competitive advantage for smesin peripheral regions”. The International Journal of Eutrepreneurship and Innovation Volume: 14 issue: 1, page(s): 49-61. https://doi.org/10.5367/ijei.2013.0105.

  Kurt. M Saunders, (2004), Can you Keep a Trade Secret? The Pensilvania Uniform Trade Secret. California State University. DOI: 10.2139/ssrn.563056.

  m.Westhead, P.U., Cbasaran, D. and Wright, M. (2009) “Information search and opportunity indentification the importance of prior business owner ship experience”. International Small Business Journal 27(6). PP. 659-680. DOI: 10.1177/0266242609344255.

  Massa, S., Testa, S. (2009) “A knowledge management approach to organization competitive adventage evidence from the food sector”. European management Journal 27(2). PP. 129-141. https://doi.org/10.1016/j.emj.2008.06.005.

  1. Almus, M., Nerlinger, E.A. ((1999 Growth of New Technology-Based Firms: Which Factors Matter? Small Business Economics 13, 141-154. https://doi.org/10.1023/A:1008138709724.
  2. Antony, J. and Kumar, M. (2005), “Six Sigma in Small- and Medium-sized UK Manufacturing enterprises; Some empirical observations”, International Journal of Quality & Reliability Management, 22(8), pp.860-874. DOI: 10.1108/02656710510617265.
  3. Barringer, B.R Jones, F.F, Neubaum, D.O, (2005), “A quantitative content analysis of the characteristics of rapid-growth firms and their founders”, Journal of Business Venturing, 20(5), PP.663-687 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.03.004.

  Puhaka, V. (2010) “Versatile and flexible use of intellectual capital in entrepreneurial opportunity discovery”. Journal of Management Research 2(1). PP. 3. DOI: 10.5296/jmr.v2i1.144.

  1. Chorev, S, Anderson, A.R, (2006), Success in Israeli High-Tech Start-Ups; Critical Factors and Process, Technovation 26(2): 162-174 DOI: 10.1016/j.technovation.2005.06.014.
  2. Colombo, M, Grilli, L, (2005), Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competencebased view, Research Policy 34 795-816. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.03.010.

  Ramos Rodringuez, A.R., Medina Oggarrido, J. A., Lorenzo gomez, J. D. and Ruiz Navarro, J. (2010) “What you know or who you know the role of intellectual and social capitalin opportunity recognition”. International Small Business Journal 28(6). PP. 566-582. DOI: 10.1177/0266242610369753.

  1. Rannikko, H, (2012), Early Development of New Technology-Based Firms, A Longitudinal Analysis on New TechnologyBased Firms’ Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economics. http://hdl.handle.net/10138/29986.

  Shane, S., Venkataraman, S. (2000) the promise of entrepreneurship as a feild of research. Academy of management Vol. 25, No. 1. PP. 217-226. DOI: 10.2307/259271.

  Shepherd, D. A., Covin, G. F. and Kuratko, F. D. (2008) “Project failure from corporate entrepreneurship: managing the grief process”, Journal of Usiness Venturing 24(6). PP. 588-600. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.01.009.

  Stim, Richard, (2014). Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, Nolo, USA.

  1. Rowen H., Toyoda A., (2002), From Keiretsu to Startups: Japan’s Push for High Tech Entrepreneurship, Asia/Pacific Research Center, Encina Hall, Room E301, Stanford University, Stanford, CA 94306- 6055. Doi: 10.1.1.195.6925.
  2. Scholten, V, (2006), The Early Growth of Academic Spin-offs, Factors Influencing the Early Growth of Dutch Spin-offs in the Life Sciences, Phd Thesis, Wageningen University and Researchcentrum, the Netherlands.
  3. Scholten, V, (2006), The Early Growth of Academic Spin-offs: [Factors Influencing the Early Growth of Dutch Spin-offs in the Life Sciences ICT and consulting], Phd Thesis, Wageningen University and Researchcentrum, the Netherlands. https://edepot.wur.nl/121758.
  4. Wagner Joachim, (1992), Firm Size, Firm Growth, and Persistence of Chance: Testing GIBRAT´s Law with Establishment Data from Lower Saxony, 1978-1989, Small Business Economics, 4, pp 125- 131. https://doi.org/10.1007/BF00389853.

  Vries, M.J. de and Tamir. Shaping Concepts of Technology: From Philosophical Perspective to Mental Images. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1997, pp. 65-72.

  1. Davidsson, P, Kirchhoff, B, Hatemi, A, Gustavsson, H, (2000), factors underlying Conference, Brisbane, Australia.