بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این‌رو مفهوم رقابت طبق نگرش‌های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت‌های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های‌رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان‌تر می‌سازد

کلیدواژه‌ها