بررسی رابطه ابعاد دارایی برند با عوامل موثر در انتخاب برند توسط مصرف‌کننده، مطالعه موردی: صنعت محصولات آرایشی- بهداشتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد

چکیده

ارزش ویژه برند یکی از کلیدی‌ترین دارایی‌های نامشهود هر شرکت می‌باشد. شرکت‌هایی که از ارزش ویژه برند بالا برخوردار می‌باشند، در بازار پر رقابت کنونی موفق‌تر عمل نموده و قادرند وفاداری مشتریان به برند را افزایش دهند. با توجه به اهمیت روزافزون برندسازی، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی عوامل موثر در انتخاب برند، شیوه کسب آگاهی از برند و نیز رسانه‌های تأثیرگذار در انتخاب برند، اثر عوامل مذکور را بر دارایی برند بررسی نماید. برای این منظور از مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه تحقیق استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که عواملی مانند در دسترس بودن محصول، بسته‌بندی مناسب محصول و کیفیت محصول و همچنین تبلیغات از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، مجلات و غیره می‌توانند در وفادار کردن مشتریان به یک برند مورد نظر و همچنین در افزایش آگاهی آنان از برند تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها