بررسی بازار گوجه‌فرنگی در جهان و ایران و ارائه رهنمودهایی جهت کاهش تهدیدهای پیش‌روی آن در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس

2 کارشناسی ارشد اقتصاد و کشاورزی

چکیده

گوجه‌فرنگی یکی از محصولات عمده کشاورزی در رده محصولات زراعی است که در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین ایران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت می‌باشد. بازار گوجه‌فرنگی کشور علی رغم وجود استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت، طی سالیان گذشته نتوانسته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند. همچنین از آنجا که این محصول در جیره غذایی خانوارها بالنسبه از اهمیت برخوردار است، در عین حال جزء محصولاتی است که از آن به طور گسترده در صنایع مختلف نیز استفاده می‌شود، در نتیجه از یکسو افزایش قیمت این محصول و کاهش عرضه آن به خصوص در فصول غیربرداشت، مشکلاتی در بعد مصرف خانوار و صنایع مرتبط با فرآوری به‌وجود آورده و از سوی دیگر در فصول برداشت کاهش بیش از حد قیمت محصول و جبران نشدن هزینه تولید گوجه‌کاران را با کاهش درآمد مواجه ساخته است.
بر این اساس در این مطالعه به‌صورت مختصر روند تولید، تجارت، قیمت و سایر موارد مرتبط با بازار جهانی گوجه فرنگی بررسی و با روندهای مرتبط در بازارهای داخلی مقایسه شده است. همچنین در بخش دیگر از این مقاله عمده‌ترین چالش‌های نظام تهیه، تدارک و توزیع گوجه فرنگی به‌صورت اجمالی تحلیل و بررسی شده و در نهایت پیشنهادهایی در قالب توصیه‌های سیاستی برای تنظیم بازار این محصول ارائه شده است. به علاوه این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از اطلاعات، گزارش‌های‌ موجود و داده‌های داخلی و بین‌المللی معتبرترین مراجع آماری انجام گرفته است.
لازم به ذکر است این مقاله از طرح مطالعه تنظیم بازار گوجه‌فرنگی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال 1390 انجام گرفته، استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت‌ها از مجموع نتایج به‌دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

کلیدواژه‌ها