تأمین مالی فاکتورینگ

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه در تجارت بین‌الملل تأمین منابع مالی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید به نحوی که غالب معاملاتی که در تجارت بین‌الملل منعقد می‌گردند مبتنی بر یک یا چند روش تأمین مالی می‌باشند. در محیط تجارت بین‌الملل شیوه‌های مختلفی برای تأمین منابع مالی وجود دارد و همانگونه که تجارت جهانی در حال توسعه می‌باشد این شیوه‌ها نیز در حال توسعه و تکامل هستند. از جمله شیوه‌های مهم تأمین منابع مالی عبارتند از: اعتبار اسنادی، اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار، تجارت متقابل، بیمه اعتباری صادرات، لیزینگ، فورفایتینگ، فاکتورینگ. همانطور که ملاحظه گردید فاکتورینگ موضوع مقاله حاضر یکی از شیوه‌های تأمین مالی است که امروزه در تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای نقش حائز اهمیتی نیز می‌باشد. در سراسر جهان، فاکتورینگ روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی است و یک منبع مهم تأمین مالی خارجی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می‌باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی به دلیل نقشی که در تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما، فاکتورینگ می‌تواند به عنوان ابزار مناسب تأمین مالی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها