کلیدواژه‌ها = تداعی برند
بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-90

فتانه یاراحمدی؛ بهزاد سنجری؛ مرتضی مرادی


تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 58-69

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی