کلیدواژه‌ها = بازاریابی سیار/ ارزش ویژه نام تجاری/ تبلیغات از طریق پیام کوت
تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 60-71

مرتضی ملکی‌مین‌باش‌‍زرگاه؛ محبوبه اسدزاده