کلیدواژه‌ها = ارزیابی / رتبه‌بندی / عملکرد پژوهشی و آموزشی / روش‌های تصمیم‌گیری چندعاملی / سازمان‌های بازرگانی استان‌ها