کلیدواژه‌ها = خصومت/تصویر کشور/تصویر کالا/ملی‌گرایی/تمایل به خرید
بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدأ بر تمایلات مصرف‌کنندگان (مطالعه: شهروندان منطقه 5 شهر تهران)

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-66

داریوش طهماسبی؛ یاشار دیندار؛ محمد حقیقی