نویسنده = سیدسپهر قاضی نوری
شاخص مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی

دوره 21، شماره 121، مهر و آبان 1402، صفحه 1-20

10.22034/bs.2022.1971821.2668

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری


ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.247039

سیدهادی سیادتی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی