نویسنده = علی مروتی شریف آبادی
طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247026

مهرداد کیانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ الهام مفتح زاده؛ فاطمه زمزم


از زنجیره تأمین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 7-29

ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حیدر میر فخرالدینی؛ سید حبیب الله میر غفوری