نویسنده = محمدرضا طبیبی
مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 17-27

محمدرضا طبیبی؛ سیدحسین میرظفرجویان؛ الناز معیر


ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-13

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمدرضا طبیبی؛ فاطمه حاجی‌آبادی