نویسنده = وحید خاشعی
گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت‌ پویای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2017558.2899

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی


بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-68

10.22034/bs.2022.247024

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی؛ طالب زارع