شناسایی استراتژی‌های توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران

2 مدیر بهره‌برداری شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستی‌آزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راه‌کارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران می‌باشد. لذا راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به‌ترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تأمین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامه‌ریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Sustainable Development Strategies of Tourism Industry in Iran by Meta- Swot Methodology and provide appropriate solutions

نویسندگان [English]

  • parisa yaghobi 1
  • omid aghamiri 2
1
2
چکیده [English]

The tourism industry is one of the most important sectors of the country and is in close competition with the big businesses of the world, such as automotive and petrochemicals. This article, reviews the importance of sustainable tourism development in Iran during 2000-2017, and seeks to investigate the sources of statistics on the status of tourism industry in Iran, reviewing the objectives of the Tourism Outlook document in Horizon 1404.
Finally, we, introduce the main reasons for the underdevelopment of the tourism industry in Iran using meta-swet analysisand suggest suitable solutions to them. The results of the study showed that the main reasons for the underdevelopment of tourism industry in Iran are:failure to develop tourism infrastructure, lack of coherence of the laws, lack of specific planning in this industry and the imposition of Western sanctions against Iran.
Therefore, the suggested solutions for the development of this industry are:
reviewing the laws in relation to the tourism industry and improving the rules in a unified and transparent manner in order to support the tourism industry,
allocating resources and credits to provide suitable accommodation centers,
Improvement of tourism infrastructure,
establishment of service facilities, welfare and health, preparation and development of a comprehensive roadmap for developing the tourism industry and conducting effective and appropriate promotions and establishing necessary measures to increase security in the country in order to motivate tourists to reduce negative advertising.
For the validity of the presented results, a comparative study was carried out in the Turkey`s Policy Instruments in tourism industry, and it was observed that the country succeeded in the tourism industry through targeted planning, revising tourism laws, allocating resources and credits for the development of tourism infrastructure and targeted advertising. As a result, it is hoped that the tourism industry in Iran will continue to grow as a result of the operation of the proposed solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development / Tourism Industry / Meta-Swot Software / Strategic Map / Competitiveness Index
اکبری، مجید؛ سرور، رحیم؛ سبحانی، نوبخت؛ موسوی نور، سیدعلی؛ کاربست مدل Meta-SWOT در برنامه‌ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم کلان‌شهرها (مطالعه موردی: حریم پهنه جنوبی کلان‌شهر تهران)؛ مجلس و راهبرد؛ دوره 24، شماره 91، 1396.
بدری، سیدعلی؛ رضوانی، محمدرضا؛ ترابی، ذبیح‌اله؛ ملکان، احمد؛ «متاسوات ابزاری استراتژیک برای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار (ورد مطالعه روستای میغان)»، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 13، 1394.
رضایی، محمدرضا؛ خاوریان گرمسیر، امیررضا؛ چراغی، رامین؛ «برنامه‌ریزی راهبردی فضایی شهرهای کوچک‌اندام با استفاده از مدل Meta-SWOT (مطالعة موردی: شهر تفت در استان یزد)؛ پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری؛ دوره 3، شماره 4، 1394.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ «سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی وگردشگری کشور ایران در افق سند چشم‌انداز (1384 تا 1404 )»، 1383.
قائد رحمتی، صفر؛ خاوریان گرمسیر، امیر رضا؛ « نقش تکنیک Meta Swot در برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری شهر یزد»؛ برنامه‌ریزی و آمایش فضا؛ دوره 20؛ شماره 1، 1395.
یعقوبی، منظری، پریسا؛ آقامیری، سید امید، «اارائه راهکارهای اجرایی لازم جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت گردشگری»، همایش جامع گردشگری ایران و نمایشگاه جانبی، مازندران، اسفند 1395.
Agarwal, R., Grassl, W. and Pahl, J. Meta-SWOT: Introducing a new strategic planning tool, Journal of Business Strategy, 33(2), 2012.
Aldo Leopold, A Sand County Almanac, 1949.
Cameron, K.S. and Caza, A. Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance, American Behavioral Scientist, 47(6), 2004.
https://data.worldbank World.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD, 2018.
Remi Generey; Rajendra k & others; “Reducing Inequalities a Sustainable Development Challenge”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.
RN, Bhargava; V, Rajaram; Kei Tholson & Lynn Tiede; “Ecology and Environment”; Published by the energy and resources institute, India, 2016.
Soubbotina, Tatyana P, Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development, Second Edition, WBI Learning Resources Series, World Bank Institute, 2004.
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.
Tourism Organization, UNWTO, Tourism Highlights, 2018 Edition.
Günnur Diker (2018), Effective Governance and Policy Instruments: A Short Look to the Turkish Case, unwto