بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه روستایی

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

3 عضو هیات علمی پیام نور کرج

چکیده

پیاز یکی از محصولات عمده آذربایجان شرقی است. استان آذربایجان شرقی رتبه نخست تولید این محصول در کشور را دارا می‌باشد، که علاوه بر تامین نیاز استان، بخشی از نیازهای سایر استان‌ها و همچنین خارج کشور را تأمین می‌کند. این محصول دارای مشخصاتی مانند دائمی بودن تفاضا برای آن، خواص غذایی و دارویی، شرایط خاص نگهداری و انبارداری است که آن را از دیگر محصولات متمایز کرده است. این مجموعه عوامل موجب شکاف عرضه و تقاضای پیاز و بروز نوسانات قیمتی و کمبود ذخیره در بازار می‌شود. بنابراین، لزوم مطالعه و بررسی زنجیره عرضه و بازار پیاز دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت موضوع و به دلیل سهم بالای استان آذربایجان شرقی، این استان به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، در این مقاله نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید زنجیره عرضه پیاز، با استفاده از مدل پورتر – به عنوان چارچوب مطالعه رقابت‌پذیری –مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، راهکارها و پیشنهاداتی برای بهیود زنجیره عرضه و رفع موانع و مشکلات آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها