بررسی رابطه بین اعزام هیأت‌های تجاری با عملکرد صادراتی (استان مرکزی 1387-1390)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در قرن حاضر و در دوره‌ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می‌کنند از طریق توسعه بازار‌های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش‌های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌ها از طریق به کارگیری ابزار‌های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار‌ها اعزام هیأت‌های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش‌ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت‌های تجاری حواس پنج‌گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می‌شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می‌دهد.
در سال‌های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد‌های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده‌اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه‌ای که شامل 118 نفر شده‌اند انتخاب و پرسش‌نامه‌ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال‌های مذکور در اعزام هیأت‌های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت‌های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم‌های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه‌ها ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها