کلیدواژه‌ها = بازاریابی سبز/ مسئولیت اجتماعی شرکت/ تصویر محصول/ قصد خرید محصولات سبز
تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 31-42

محسن اکبری؛ سیدحسن آل‌طه؛ پویا صادق‌پور