کلیدواژه‌ها = خرید / خرید آنی / صنعت خرده‌فروشی / عوامل بحرانی خرید آنی / فراترکیب
مدل‌سازی خرید آنی در صنعت خرده‌فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 109-126

10.22034/bs.2022.247022

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده