کلیدواژه‌ها = تولید / تجارت / واردات / صادرات / ساختار بازار / بازارهای هدف / خرما / ایران و جهان
تحولات ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای ایران

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 87-106

میرعبداله حسینی؛ حبیبه فتحی