کلیدواژه‌ها = نظریه‌های بازاریابی/رفتار مصرف‌کننده/ مسیر نظریه
مروری بر تحلیل و مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده

دوره 20، شماره 117، بهمن و اسفند 1401، صفحه 119-137

10.22034/bs.2022.548580.2493

شهریار عزیزی؛ هما آزمایش فرد