نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحسینی، نیما الگوی مفهومی عملکرد اتحادهای استراتژیک با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت نفت) [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 93-107]
 • امین طهماسبی، حمزه بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 57-77]

ب

 • بابایی میبدی، حمید شناسایی عوامل اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 39-54]
 • بالازاده، پیمان آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 79-90]
 • برزویی، عباس شناسایی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 1-12]

پ

 • پشوتنی زاده، هومن اولویت‌بندی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی قبل و بعد از آزادسازی مالی با استفاده از الگوی فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 79-91]

ت

 • تهرانی، افسانه تحلیلی بر صادرات گاز ایران به ترکیه [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 78-92]

ح

 • حاجی پور، بهمن شناسایی الگوی همکاری-رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده بنیاد [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 1-22]

د

 • داودی، سید محمدرضا ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 55-78]
 • دزفولیان، حمیدرضا بهینه‌سازی فرایند تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی در خوشه صنعتی گچ سمنان [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 37-52]
 • دلشاد، زهرا تحلیل و بررسی محرک‎ها بر عملکردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 13-24]
 • دلشاد، زهرا شناسایی عوامل اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 39-54]

س

 • سلیمانی، غلامرضا تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 63-78]
 • سموئی، پروانه بهینه‌سازی فرایند تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی در خوشه صنعتی گچ سمنان [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 37-52]
 • سمیعی اشکذری، مریم تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 63-78]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 40-56]
 • شمس، کوروش تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 63-78]

ص

 • صدفی شیرآباد، هادی بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 57-77]

ط

 • طاهری مبارکه، روح اله ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 55-78]

غ

 • غفاری آشتیانی، پیمان استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 53-62]
 • غیاث آبادی فراهانی، مریم استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 53-62]

ف

 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ بررسی حقوقی قرارداد جوینت ونچر(سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی ترکیه و توصیه‌هایی برای ایران [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 1-22]
 • فرهادی، پیام بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری-مطالعه موردی شرکتهای شهرک صنعتی شیراز [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 25-38]
 • فیاض، علی بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 23-36]

ق

 • قاضی زاده، مصطفی مروری بر مدل‌های بین المللی‌سازی شرکت‌ها [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 23-39]
 • قمیان، محمد مهدی بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 23-36]

ک

 • کرمی، مینا بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری-مطالعه موردی شرکتهای شهرک صنعتی شیراز [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 25-38]
 • کریمی، وحید بررسی حقوقی قرارداد جوینت ونچر(سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی ترکیه و توصیه‌هایی برای ایران [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 1-22]

ل

 • لطفی، تکتم بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 23-36]

م

 • محمدی، مهدی شناسایی الگوی همکاری-رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده بنیاد [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 1-22]
 • مرادی، محمود آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 79-90]
 • مصلح شیرازی، علی نقی اولویت‌بندی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی قبل و بعد از آزادسازی مالی با استفاده از الگوی فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 79-91]
 • مقیمی، فائزه تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 40-56]
 • مکی زاده، وحید الگوی مفهومی عملکرد اتحادهای استراتژیک با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت نفت) [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 93-107]
 • میرابی، محمد تحلیل و بررسی محرک‎ها بر عملکردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 16، شماره 92-93، 1397، صفحه 13-24]

و

 • ورهرامی، ویدا تحلیلی بر صادرات گاز ایران به ترکیه [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 78-92]
 • وقفی، سید حسام بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 23-36]

ی

 • یاکیده، کیخسرو آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 16، شماره 88-89، 1397، صفحه 79-90]
 • یوسفی، محمد مروری بر مدل‌های بین المللی‌سازی شرکت‌ها [دوره 16، شماره 90-91، 1397، صفحه 23-39]