عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-57

کامبیز شاهرودی؛ امین محمدی آلمانی؛ امیر پورناصرانی


بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 44-59

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج‌اله رحیمی؛ سیده مهناز موسوی


بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 45-53

سنجر سلاجقه؛ امین نیک‌پور؛ شهرزاد صاحب اختیاری


نظام ملی کسب‌وکار و عضویت در سازمان جهانی تجارت مطالعه موردی: کشور چین

دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 45-54

مسعود کمالی اردکانی


تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 45-54

زهرا آقاجانی؛ بهاره عریانی


تنوع‌بخشی: مبانی، تعاریف، تاریخچه و شیوه‌های اندازه‌گیری آن

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 47-58

سعید خدامرادی؛ جمال جلیلیان


بررسی مقایسه‌ای صنعت نان کشور مالزی با ایران (با تاکید بر نظام آموزشی)

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 47-58

مجتبی سلیمانی سه‌دهی؛ حوریه امیدی


مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 47-56

محمد رضا عابدین مقانکی؛ بهروز دینی


شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 49-61

طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده؛ ملیکا مهدیزاده


تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 52-72

آتوسا گودرزی؛ عبدالناصر کرکه آبادی


بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان‌ها

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 53-68

هدیه وجدانی طهرانی؛ ابراهیم علی رازینی


استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی


بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدأ بر تمایلات مصرف‌کنندگان (مطالعه: شهروندان منطقه 5 شهر تهران)

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-66

داریوش طهماسبی؛ یاشار دیندار؛ محمد حقیقی


اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 54-58

شراره دستمالچی؛ محسن صادقی


مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 56-77

جمال قاسمی؛ سروه فرزاد


بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 57-77

حمزه امین طهماسبی؛ هادی صدفی شیرآباد