بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک(‌جوینت ونچر) ایران با چین

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 1-29

فاطمه خارکش؛ امیرهوشنگ فتحی‌زاده


شاخص مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی

دوره 21، شماره 121، مهر و آبان 1402، صفحه 1-20

10.22034/bs.2022.1971821.2668

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری


بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با تاکید بر نظام بانکی از منظر رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 7-19

علیرضا گرشاسبی؛ باقر ادبی فیروزجایی؛ سیدعلی موسوی


بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 7-19

فرهنگ آبرومندی؛ بی‌تا پارسا؛ محمدرضا شریف عسکری


رفتار مصرف کننده جشنواره های آنلاین: بررسی مشوق های اطلاعاتی و تاثیرات اجتماعی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 8-22

مهدی محمدی نسب؛ صدف خان بلوکی؛ علی سوری


بررسی ویژگی‌های مبلمان مؤثر در ایجاد وفاداری مراجعین به رستوران

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 8-19

هلیانه ملکی پور؛ نیلوفر شادمهری


رتبه بندی شاخص های برندسازی مشارکتی در خوشه‌های کسب و کار(مطالعه موردی:پارس واگن اراک)

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 10-29

سید حمید عمادی؛ محمدصادق حری؛ زهرا دلشاد


بررسی راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 11-23

زهرا احمدی؛ وحیدرضا میرابی


رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 12-22

محمد حقیقی؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ زهرا محمدزاده


اثر نرخ ارز بر صادرات سیمان: مطالعه موردی سیمان مازندران

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 13-21

مانی موتمنی؛ فائزه آریانی


ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 14-25

بهروز ارباب شیرانی؛ آناهیتا احمدی؛ محسن شهریاری


اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 14-27

حبیبه فتحی؛ حسن ولی‌بیگی


شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 14-30

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ علیرضا گرشاسبی


تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده


اوپک و سازمان جهانی تجارت، تقابل یا تعامل؟ درس‌هایی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده؛ علی فاتح


بررسی صنعت حلال کشور با محوریت صنایع غذایی

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 16-30

بیتا نوروزی