کلیدواژه‌ها = عملکرد صادرات
ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 47-64

محمود یحیی زاده فر؛ هومن شبابی؛ الهام علیزاده سیاهرودکلایی


تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 40-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ فائزه مقیمی