کلیدواژه‌ها = متغیرهای کلان اقتصادی / شاخص قیمت سهام / الگوی خود توضیح برداری / نظریه پولی تورم
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-12

محمدرضا مقدم؛ محمدرضا سزاوار