کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد / مدل کارت امتیازی متوازن / روش تحلیل مولفه‌های اصلی / روش تحلیل عاملی
مطالعه موردی بر روی اندازه‌گیری و اولویت‌بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-13

هیوا فاروقی؛ فروزان ناصری؛ سیدحامد موسوی‌پور؛ سیران آلانی آذر