کلیدواژه‌ها = استراتژی‌های ترفیع رانش / رویکرد کیندر و جنتلر / یکپارچگی زنجیره تأمین / صنعت غذا