کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات / کسب‌وکارهای بخش تعاونی / رضایت مشتری / مدل سروکوال