کلیدواژه‌ها = بازی‌پردازی / تعامل‌پذیری / ماهیت اجتماعی / لذت استفاده / قصد خرید / فروشگاه اینترنتی
ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه)

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 161-175

10.22034/bs.2022.247048

پیمان اخوان؛ روح اله احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ میر حمید تقوی