کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند / آمیخته بازاریابی / وفاداری به برند / تصویر برند / کیفیت ادراک‌شده