کلیدواژه‌ها = ارزش ادراک شده / مؤلفههای فرهنگی / تمایل به خرید / محصولات آرایشی و بهداشتی حلال / مذهب