کلیدواژه‌ها = برندسازی / مکان / صنعت گردشگری / تصویر مکان / شخصیت مکان
برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-24

حسن اسماعیل‌پور؛ سمانه پارسا