کلیدواژه‌ها = نمایشگاه / شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران / نمایشگاهای تخصصی بین‌المللی / اهداف شرکت‌کنندگان / معیارهای انتخاب نمایشگاه / حمایت‌های دولتی / آمیخته بازاریابی / عوامل محیطی