کلیدواژه‌ها = انتقال فناوری / سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی / توسعه صادرات / بخش تولید کارخانه‌ای