کلیدواژه‌ها = بسته‌بندی / نیازهای بایدی / نیازهای تک‌بعدی / نیازهای جذاب / مدل کانو
طبقه‌بندی نیازهای مشتریان از بسته‌بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو

دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 1-15

فریبرز رحیم‌نیا؛ سیدمسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی