کلیدواژه‌ها = اقیانوس آبی / اقیانوس قرمز / استراتژی / فضای بازار
استراتژی اقیانوس آبی: بررسی فضای بلامنازع در بازار

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 31-41

زهرا دشت لعلی