کلیدواژه‌ها = بانک‌داری الکترونیکی/ سودآوری/ فناوری اطلاعات و ارتباطات/ نظریه‌ی ساختارگرایی/ داده‌های پانل
بررسی تأثیر توسعه‌ی بانک‌داری الکترونیکی بر سود‌آوری بانک‌های منتخب ایران

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-44

محمدحسین احسانفر؛ وحید قمی‌ها؛ مهسا حسنی