کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.560464.2617

حمید خزائی زاده؛ فرشته لطفی زاده؛ محمدعلی عبدالوند؛ رحیم محترم


بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 27-44

زهرا وظیفه؛ میلاد وفادار؛ سحر سالار