کلیدواژه‌ها = هزینه‌های سیاسی / معیار‌های نظارتی / کیفیت اطلاعات / شرکت‌های بخش صنعت و معدن بورس اوراق بهادار تهران