کلیدواژه‌ها = مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی / خوشه‌بندی مشتریان / الگوریتم K
بخش بندی مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی با به کارگیری شبکه عصبی خودسازمانده و الگوریتم K-Means

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 135-154

10.22034/bs.2022.254024

رخساره حریفی؛ علی نعیمی صدیق؛ مرضیه مظفری