کلیدواژه‌ها = تبلیغات طنزآمیز
بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-90

فتانه یاراحمدی؛ بهزاد سنجری؛ مرتضی مرادی