نویسنده = منوچهر منطقی
ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.247039

سیدهادی سیادتی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 101-124

10.22034/bs.2021.244397

مهدیه اتحاد؛ سینا نعمتی زاده؛ منوچهر منطقی؛ اعظم رحیمی نیک