نویسنده = زهره دهدشتی
گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت‌ پویای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2017558.2899

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی


تاثیر تصویر برند و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان از فروشگاههای اینترنتی

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 52-76

حسن غریبی؛ زهره دهدشتی؛ محمدرضا حسینی مهر