نویسنده = معصومه آینه
بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی‌های روستایی در اقتصاد ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 71-88

10.22034/bs.2023.1988483.2732

معصومه آینه؛ حمیدرضا جلیلیان؛ یعقوب محمودیان؛ پریسا پرندآور؛ میلاد بخشم


بررسی تاثیر کیفیت، قیمت و ارزش اجتماعی برند بر خرید آنلاین ( مطالعه موردی شرکت دیجی کالا)

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 109-126

10.22034/bs.2021.247165

یعقوب محمودیان؛ معصومه آینه؛ هایده نوری زاده