نویسنده = ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق
نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.247040

محمد باشکوه؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده