نویسنده = صمد رحیمی اقدم
تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 71-84

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ سعیده عزیزخواه


تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده