نویسنده = الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 14-30

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ علیرضا گرشاسبی


مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 1-14

علیرضا گرشاسبی؛ الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ الناز میاندوآبچی


ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار سیمان

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 54-68

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله