نویسنده = امیرهوشنگ فتحی‌زاده
بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک(‌جوینت ونچر) ایران با چین

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 1-29

فاطمه خارکش؛ امیرهوشنگ فتحی‌زاده


اوپک و سازمان جهانی تجارت، تقابل یا تعامل؟ درس‌هایی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده؛ علی فاتح


تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده