دوره و شماره: دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

6. ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک

صفحه 89-106

10.22034/bs.2021.247049

منوچهر نیکنام؛ محمدتقی قربانی فاراب؛ محمدحسین سیدعلی جانلو