نویسنده = کاوه، نفیسه
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 24-35

مجید زنجیردار؛ نفیسه کاوه